නවසීලන්ත Residence වීසා වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් තවත් තොරතුරු කිහිපයක්

නවසීලන්ත ස්ථිර පදිංචි වීසා වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් තවත් තොරතුරු කිහිපයක් එරට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

අධියර 02 ක් යටතේ එය ක්‍රියාත්මක වන අතර පළමු අධියර දෙසැම්බර් පළමුවනදා සිටද දෙවන අධියර ලබන වසරේ මාර්තු 01 වනදා සිටද ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

දැනටමත් Skilled Migrant හෝ Residence from Work කාණ්ඩ යටතේ අයදුම් කර ඇති පිරිස් සඳහා දෙසැම්බර් පළමුවනදා සිට අයදුම් කල හැකි වනවා.

ඉන් බැහැර සියල්ලන්ට ලබන වසරේ මාර්තු පළමුවනදා සිට අයදුම් කිරීමට හැකියාව පවතී.

එහෙත් එම අයදුම්පත් ජූලි 31 වනදා වනවිට ඉදිරිපත් කල යුතුය.

සියලුම අයදුම්පත් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඉදිරිපත් කල යුතු බවයි නවසීලන්ත ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටින්නේ.

මේ පිළිබඳ තවත් තොරතුරු පහතින් :

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/already-have-a-visa/one-off-residence-visa?fbclid=IwAR1c8M8-0FlkaPwZfzDGWKQt33VRe4Rn4M_BIIijkyRGziCKlCsocQLfba8

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියා ධවතුන් නිවාස හදන ප්‍රදේශ බදු කාර්යාල වාර්තා හෙළි කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ධනවතුන් වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන ප්‍රදේශවලට අයත් postcodes සම්බන්ධයෙන් නව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Read More »