අද සිට ඔස්ටේ්‍රලියා සංචාරක වීසා subclass 600 අයදුම්පත් lodge කිරීම Online ක්‍රමයට පමණයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අද සිට ඔස්ටේ්‍රලියා සංචාරක වීසා subclass 600 අයදුම්පත් lodge කිරීම Online ක්‍රමයට පමණයි

අද සිට ඔස්ටේ්‍රලියා සංචාරක වීසා subclass 600 අයදුම්පත් lodge කිරීම Online ක්‍රමයට පමණයි

අද එනම් සැප්තැම්බර් 30 වනදා සිට ඔස්ටේ්‍රලියානු සංචාරක වීසා subclass 600 අයදුම්පත් ඔස්ටේ්‍රලියාවෙන් බැහැරදී ගොණුකල හැකි වනුයේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පමණක් බව ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ඔස්ටේ්‍රලියානු මහ කොමසාරිස්වරයා පවසනවා.

ඔහු නිකුත් කල ට්විටර් සටහනක මේ බව සඳහන්.

ඒ අනුව ImmiAccount ගිණුමක් සකස් කර අයදුම්පත් යොමුකල යුතු වනවා.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර පහතින් :

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600