සති 05 කදී වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත වැසියන් මිලියනයකට එන්නත් දීමට සැලසුම් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සති 05 කදී වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත වැසියන් මිලියනයකට එන්නත් දීමට සැලසුම්

සති 05 කදී වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත වැසියන් මිලියනයකට එන්නත් දීමට සැලසුම්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හට AstraZeneca එන්නත දැන් ලබාගත හැකි බව ප්‍රාන්ත අගමැති Daniel Andrews පැවසුවේය.

එමෙන්ම ඉදිරි සති 5 තුළ ප්‍රාන්ත වැසියන් මිලියනයකට කොවිඩ් එන්නත ලබාදීමටද ප්‍රාන්ත රජයට අවශ්‍ය වී තිබේ.

ගතවූ පැය 24 තුළ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් අලුතින් කොරෝනා ආසාදිතයින් 15 ක් හමුවී තිබේ.

ඒ සියලු ආසාදිතයින්ගෙන් සිව් දෙනෙකු දැනට හඳුනාගෙන ඇති කොරෝනා පොකුරු වලට සම්බන්ධ නොවන බව හෙළිවී ඇත.

ගතවූ පැය 24 තුළ ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයෙන් අලුතින් කොරෝනා ආසාදිතයින් 7 ක් හමුවී තිබේ.

අගෝස්තු 14 සිට ACT වලින් ක්වීන්ස්ලන්තය වෙත පැමිණෙන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝටල් නිරෝධායනය විය යුතුය.