ඔලිම්පික් වේගවත්ම පිහිණුම් ශූරිය ඔස්ටේ්‍රලියාවේ Emma McKeon – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔලිම්පික් වේගවත්ම පිහිණුම් ශූරිය ඔස්ටේ්‍රලියාවේ Emma McKeon

ඔලිම්පික් වේගවත්ම පිහිණුම් ශූරිය ඔස්ටේ්‍රලියාවේ Emma McKeon

මෙවර ඔලිම්පික් උළෙලේ වේගවත්ම පිහිණුම් ශූරිය බවට ඔස්ටේ්‍රලියාවේ Emma McKeon පත් වුණා.

ඒ කාන්තා මීටර් 50 නිදහස් ආර පිහිණුම් ඉසව්වෙන් තත්පර 23.81 ක නිමි කාලයක් වාර්තා කරමිනුයි.

මෙය නව ඔලිම්පික් වාර්තාවක්ද වනවා.

Emma McKeon විසින් දිනාගත් 10 වන ඔලිම්පික් පදක්කම මෙයයි.

ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේදී දිනාගත් රන් පදක්කම් 03 ක් ඊට අයත්.

මෙවර පිහිණුම් ඉසව්වලින් ඔස්ටේ්‍රලියාව රන් පදක්කම් 08 ක් දිනා ඇති අතර එය 1956 මෙල්බර්න් ඔලිම්පික් උළෙලේදී දිනාගත් රන් පදක්කම් ගණන හා සමානවීමද විශේෂත්වයක්.