ඔස්ටේ්‍රලියාවේ ලාංකික ප්‍රජාව අතුරින් වැඩිම පිරිස Glen Waverley ප්‍රදේශයෙන්

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ ජීවත්වන ලාංකික ප්‍රජාව අතුරින් වැඩිම පිරිසක් වාසය කරනුයේ මෙල්බර්න් Glen Waverley ප්‍රදේශයේ බව අනාවරණ වී තිබේ.

ඒ ඔස්ටේ්‍රලියා සංඛ්‍යාලේඛණ කාර්යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද ජන හා නිවාස සංගණනයේ දත්තවලට අනුවයි.

කෙසේවෙතත් මෙම තොරතුරු රැස්කර ඇත්තේ 2016 වසරේ සිදුකල සංගණනයට අනුවයි.

එක් එක් ප්‍රාන්තයේ වැඩිම ලාංකිකයන් සිටින නිවාස සංඛ්‍යාව උප නාගරික කලාප (suburbs) මෙහි පහත අයුරින් වේ.

 

Source : https://www.facebook.com/absstats/posts/183962967108620

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »