ගොඩනැගිල්ලක් තුළ අතරමං වෙලාද ? මෙන්න Google Maps වෙතින් විසඳුමක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගොඩනැගිල්ලක් තුළ අතරමං වෙලාද ? මෙන්න Google Maps වෙතින් විසඳුමක්

ගොඩනැගිල්ලක් තුළ අතරමං වෙලාද ? මෙන්න Google Maps වෙතින් විසඳුමක්

නිවාස හෝ ගොඩනැගිල්ලක් තුළදී අතරමංව සිටියදී පවා ඉන් පිටතට පැමිණීමට හැකිවන අයුරින් මාර්ගය සොයා දීමට හැකි නව විශේෂාංගයක් ගූගල් මැප්ස් විසින් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ගූගල් මැප්ස් ඇප්ලිකේෂනය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති වෙනස්කම් මාලාවට එයද අයත්.

මේ අනුව ගුවන් තොටුපළකදී – දුම්රිය ස්ථානයකදී හෝ විශාල සාප්පු සංකීර්ණයකදී පවා ඔබ අතරමංව සිටී නම් නිසි ස්ථානයට පැමිණිමට ගූගල් මැප්ස් උපකාර වනු ඇති.

මේ දක්වා ගූගල් මැප්ස් විසින් එම පහසුකම ලබා දී තිබුණේ බාහිර ස්ථාන සඳහා පමණයි.

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් හා යන තාක්ෂණ 02 යටතේම මෙය ක්‍රියාත්මක නමුත් දැනට අත්හදා බැලීමක් ලෙස සිදුකෙරෙන්නේ අමෙරිකාවේ Chicago, Long Island, Los Angeles, Newark, San Francisco, San Jose, Seattle නගරවලදී පමණයි.

මෙම පහසුකම ක්‍රියාත්මක වන්නේ පහත අයුරිනුයි.

COMMENTS