සුපිරි පිතිකරු ඩිල්ශාන් MRI ස්කෑන් පරීක්ෂණයකට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සුපිරි පිතිකරු ඩිල්ශාන් MRI ස්කෑන් පරීක්ෂණයකට

සුපිරි පිතිකරු ඩිල්ශාන් MRI ස්කෑන් පරීක්ෂණයකට

සුපිරි පිතිකරු ටී .එම් ඩිල්ශාන් අභ්යන්තර ලේ වහනයක් හේතුවෙන් එම්.ආර්.අයි.ස්කෑන් පරීක්ෂණයකට භාජනය කෙරෙයි.

ලෙජන්ඩ්ස් තරගාවලියම ඩිල්ෂාන් ක්රීඩා කොට ඇත්තේ ද මෙම ආබාධය සහිතව බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඔහු මෙම ආබාධය විදදරාගනිමින් අඛන්ඩව ක්රිඩා කර ඇතැයි සදහන්.

COMMENTS