ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැති කොරෝනා එන්නත ලබා ගත් අයුරු! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැති කොරෝනා එන්නත ලබා ගත් අයුරු!

ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැති කොරෝනා එන්නත ලබා ගත් අයුරු!

අද උදෑසන කොරෝනා එන්නත් කිරීම් ඕස්ට්‍රේලියාව තුල ලබා දීම ආරම්භ කරන ලදී.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ අග්‍රාමාත්‍ය ස්කොට් මොරිසන් සහ දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් දිවි ගලවා ගත් ජේන් මැලිසියාක් ෆයිසර් කොරෝනා එන්නත ලබාගත් පළමු අය අතර වූහ.

ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී පෝල් කෙලී සහ ප්‍රධාන හෙද නිලධාරි ඇලිසන් මැක්මිලන් ද මේ අතරට එක්විය​.

තවද​, වයස්ගත සත්කාරක පුද්ගලයින් සහ වයස්ගත සත්කාරක කාර්ය මණ්ඩලය සහ  සේවකයින් සුළු පිරිසක් ද මේ අතරට එක්විය​.

Australian Prime Minister Scott Morrison receives his COVID-19 vaccination during a visit to Castle Hill Medical Centre to preview the COVID-19 vaccination program on Sunday, February 21, 2021. The PM has received a COVID-19 vaccination, joining a small group of people who are the first in Australia to receive a jab. (AAP Image/Joel Carrett) NO ARCHIVING

Australian Prime Minister Scott Morrison receives his COVID-19 vaccination during a visit to Castle Hill Medical Centre to preview the COVID-19 vaccination program on Sunday, February 21, 2021. The PM has received a COVID-19 vaccination, joining a small group of people who are the first in Australia to receive a jab. (AAP Image/Joel Carrett) NO ARCHIVING

SYDNEY, AUSTRALIA – FEBRUARY 21: Jane Malysiak 84, receives the first Covid-19 vaccination as Australian Prime Minister Scott Morrison looks on at Castle Hill Medical Centre on February 21, 2021 in Sydney, Australia. The Australian Covid-19 vaccination officially begins on Monday, with high-risk people and workers to receive the Pfizer vaccine. (Photo by Mark Evans/Getty Images)

COMMENTS