සරම්ප සම්බන්ධව දැඩි අවධානයක් ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලීම්

සරම්ප සම්බන්ධව දැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නැයි වික්ටෝරියා සෞඛ්‍ය අංශ ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.

මේ වනවිට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් සරම්ප රෝගීන් තුන්දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

පසුගිය කාල සමයෙහි ඔවුන් රැඳී සිටි සහ සංචාරය කළ ස්ථාන ද හඳුනාගෙන ඇති බවයි වික්ටෝරියා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.

January 17: 6 am to 3pm at Bay City Auto Group (and associated construction site) 140 Dandenong Road West, Frankston, VIC 3199
January 17: 7.3 pm to 9.30pm at Box Hill Action Indoor Sports 9 Clarice Road, Box Hill, Victoria, 3128
January 18: 6am to 3pm at Bay City Auto Group (and associated construction site) 140 Dandenong Road West, Frankston, VIC 3199
January 19: 6am to 3pm at Bay City Auto Group (and associated construction site) 140 Dandenong Road West, Frankston, VIC 3199
January 22: 5.30pm to 7.20pm at Costco Ringwood 29 Bond Street, Ringwood VIC 3134
January 23: 12pm to 12.45pm at DFO South Wharf – shopping centre and carpark 20 Convention Centre Place, South Wharf VIC 3006
January 23: 12.15pm to 13.20pm at Docklands Park Playground 1-47 Harbour Esplanade, Docklands VIC 3008
January 23: 12.40pm to 1.40pm at Collins Square Food Court 727 Collins Street, Docklands VIC 3008
January 23: 1.10pm to 1.40pm at Tram 48 to North Balwyn from Stop 1 Spencer St/Collins St to Stop 5 Elizabeth St/Collins St #5
January 23: 1.40pm – 3.35pm at Sea Life Melbourne Aquarium King St, Melbourne VIC 3000
January 23: 3.30pm to 5.30pm Melbourne River Cruises 4pm departure Berth 2, Federation Wharf, Princes Walk, Melbourne VIC 3000
January 23: 5.30pm to 6pm Tram 70 to Waterfront City Docklands. From Stop 6 Russell Street/Flinders Street to Stop D6-Victoria Police Centre/Flinders St
January 23: 5.40pm to 6.20pm DFO South Wharf – carpark only 20 Convention Centre Place, South Wharf VIC 3006 එලෙස හඳුනාගත් ස්ථාන කිහිපයක් බවයි සඳහන්.

මෙම ස්ථානවල ජනවාරි 17 සිට 23 තෙක් ගැවසුනු පුද්ගලයන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳව සැලකිලිමත්වීම වැදගත් බවයි සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නෙ.

ඔස්ට්‍රේලියානු ළමයින්ට සමාජ මාධ්‍ය තහනම් වෙන ලකුණු

ඔස්ට්‍රේලියාවේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කිරීමේ වයස් සීමාව වෙනස් කරන ලෙසට ෆෙඩරල් රජයට ඉදිරිපත් වූ යෝජනා සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක්කේ කෙසේද යන්න සොයා බැලීම් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Read More »

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »