නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය පුරා ලැව්ගිනි! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය පුරා ලැව්ගිනි!

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය පුරා ලැව්ගිනි!

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය පුරා ලැව්ගිනි!

Dozens of grass and bushfires are burning across NSW!

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය හරහා උණුසුම් හා තද සුළං වියළි තත්වයන් උග්‍ර බැවින් ලැව්ගිනි දුසිම් ගණනක් හටගෙන ඇති බවට වාර්තා වේ.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය පුරා ප්‍රදේශ නවයක් ලැව්ගිනි අනතුරු ඇඟවීම් පනවා ඇත​. ඒවා නම්; Far North Coast, North Coast, Greater Hunter, Greater Sydney, North Western, Illawarra/Shoalhaven, Central Ranges, New England සහ Northern Slopes.

NSW ග්‍රාමීය ගිනි නිවීමේ සේවය (RFS) අද පස්වරුවේ කියා සිටියේ ප්‍රාන්තය පුරා ලැව්ගිනි 45 ක් පමණ හට ගෙන ඇති බවයි.

කාලගුණ විද්‍යා කාර්යාංශය (BOM) අද සිඩ්නි නුවර​ උෂ්ණත්වය​ සෙල්සියස් අංශක 40 ක ඉහළ අගයක් ගන්නා බවට​ පුරෝකථනය කර ඇති බව සඳහන්.

(ABCNews)

COMMENTS