වික්ටෝරියා නව ඉඩම් බද්ද නිසා නිවාස කුළී වැඩිවන හැඩ

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් හඳුන්වා දුන් නව ඉඩම් බද්දෙහි පිරිවැය, නිවාස හිමියන් විසින් කුළී නිවැසියන්ට යොමු කරනු ඇති බවට අනතුරු ඇගවෙනවා.

දැනට ඩොලර් ලක්ෂ 03 ක වටිනාකමක් සහිත නිවාසවලින් පමණක් අය කෙරෙන නිවාස බද්ද ඩොලර් 50,000 ක වටිනාකම සහිත නිවාසවලින් පවා අය කෙරෙන සංශෝධනයක් මෙවර අයවැයට ඇතුළත් වුණා.

කොවිඩ් සමයේ ප්‍රාන්ත රජය විසින් ලබාගත් ණය මුදල් ආපසු ගෙවීම සඳහා එම බදු මුදල් දායක කරගන්නා බවයි අයවැය ලේඛනයෙහි දැක්වුණේ.

මෙම නව බද්ද වික්ටෝරියාවේ නිවාස 380,000 කට පමණ බලපාන අතර ඉන් අති බහුතරයක් කුළී නිවාස බව සඳහන්.

එබැවින් නිවාස හිමියන් විසින් නිවාස කුළී ඉහළදමා එම බදු බර කුළී නිවැසියන් වෙත යොමු කරනු ඇති බවටයි අනාවැකි පළවන්නේ.

වසර 04 කදී මෙලෙස අය කර ගැනීමට නියමිත මුදල ඩොලර් බිලියන 8.6 ක්.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »