අද දින වික්ටෝරියානුවන්ට කොරෝනා නීති ලිහිල් වීමට අදාල වෙනස්වීම් මෙසේය​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අද දින වික්ටෝරියානුවන්ට කොරෝනා නීති ලිහිල් වීමට අදාල වෙනස්වීම් මෙසේය​.

අද දින වික්ටෝරියානුවන්ට කොරෝනා නීති ලිහිල් වීමට අදාල වෙනස්වීම් මෙසේය​.

අද දින වික්ටෝරියානුවන්ට කොරෝනා නීති ලිහිල් වීමට අදාල වෙනස්වීම් මෙසේය​.

Victorians ditch face masks outside and welcome eased COVID-19 restrictions.

වික්ටෝරියානු අගමැති Daniel Andrews ඊයේ (22) උදෑසන සිදුකල මාධ්‍ය හමුවේදී වික්ටෝරියානුවන් COVID සාමාන්‍ය තත්වයට පත්වීම  සඳහා වන අදියරට අදාල නීති ලිහිල් කිරීම් පිළිබඳ අදහස් දැක්වීය​. 

ඒ අනුව​, ඊයේ(22) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ලිහිල් කෙරුනු නීති පහතින් දැක්වේ.

වික්ටෝරියානුවන්ට දිනකට තම නිවස තුළට​ අමුත්තන් 15 දෙනෙකුට පැමිණිය හැකිය​. එළිමහනේ පුද්ගලයින් 50 දක්වා රැස්විය හැකිවේ.

ආපනශාලා, මත්පැන්හල් සහ බාර් ඇතුළුව ආගන්තුක සත්කාරක ස්ථාන සඳහා වන මුළු ධාරිතාව 300 දක්වා වැඩි වනු ඇත. සියලුම ස්ථාන සඳහා QR කේත වාර්තා තබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ.

කුඩා ආගන්තුක සත්කාරක ස්ථාන සඳහා උපරිම ගනුදෙනුකරුවන් 50 ක් වන අතර​ සෑම වර්ග මීටර දෙකකටම එක් පුද්ගලයෙකු බැගින් රැස් වීමේ සීමාව පවතී. විශාල ආගන්තුක සත්කාරක ස්ථාන සඳහා පුද්ගලයින් 150 දක්වා ඉහළ යනු ඇති අතර වර්ග මීටර හතරකට එක් අයෙකු බැගින් රැස් වීමේ සීමාව පවතී.

ගෘහස්ථව මංගල උත්සව, අවමංගල්‍ය හා ආගමික උත්සව සඳහා උපරිම පුද්ගලයින් 150 දක්වා ඉහළ යනු ඇත.

COVID ආරක්ෂිත සැලසුමකට යටත්ව උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල පහසුකම් නැවත විවෘත වේ.

සිනමා ශාලා, ගැලරි සහ කෞතුකාගාරවලට ගෘහස්ථව පුද්ගලයින් 150 ක් පමණ සිටිය හැකිය.

ව්‍යායාම ස්ථානවල​ ධාරිතාව උපරිම වශයෙන් පුද්ගලයින් 150 ක් දක්වා, 20 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායම් වශයෙන් සහ වර්ග මීටර හතරකට එක් අයෙකු දක්වා සීමාව පවතී.

ප්‍රජා සමාජ  ක්‍රීඩා වැඩිහිටියන්ට මෙන්ම ළමයින්ටද ආරම්භ කළ හැකිය – ගෘහස්ථව කණ්ඩායම් 20 ක් 150 දෙනෙකු ඇතුලුව​ සම්බන්ධ විය හැකි අතර​ වන අතර එළිමහනේ කණ්ඩායම් 50 ක් 500 දෙනෙකු ඇතුලුව​ සහභාගී විය හැකිය​.

සඳුදා සිට සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගෙන යන විට එළිමහනේ මුහුණු  ආවරණ​ තවදුරටත් අනිවාර්ය නොවේ. කෙසේ වෙතත්, ඒවා ගෘහස්ථ ක්‍රියාකාරකම් වලදී අවශ්ය වනු ඇත.

දෙසැම්බර් 13 සිට වික්ටෝරියානුවන්ට යැපෙන්නන් ද ඇතුළුව එක් දිනක් තුළ පුද්ගලයින් 30 දෙනෙකු තම නිවෙස්වලට පිළිගැනීමට අවසර දෙනු ලැබේ.

(Image:MSN)

COMMENTS