ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ අලෙවි කල Ford Mustang මෝටර් රථ 19,000 ක් ආපසු කැඳවයි

ඔස්ට්‍රේලියාව තුළදී අලෙවි කරන ලද ෆෝඩ් මස්ටෑන්ග් වර්ගයේ මෝටර් රථ 19,000 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ආපසු කැඳවා තිබෙනවා.

2014 – 2017 කාලයේදී නිෂ්පාදනය කරන ලද අදාළ මෝටර් රථවල නිෂ්පාදන දෝෂයකුයි ඊට බලපා ඇත්තේ.

ඒ අනුව පිටුපස කැමරා නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවීම හමුවේ අනතුරු සිදුවීමේ ඉහළ අවධානමක් ඇති බවට තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා.

අදාළ මෝටර් රථ හිමියන්ට ෆෝඩ් නියෝජිතයන් විසින් නොමිළයේ පරීක්ෂාවක් සිදුකර දීමට නියමිතයි.

ඒ සඳහා සිය ෆෝඩ් වාහන අලෙවි නියෝජිතයා අමතන ලෙස ඉල්ලීමක් කෙරෙනවා.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »