ශ්‍රී ලංකාවට කොරෝනා එන්නත ලැබෙන දිනය හෙලි වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවට කොරෝනා එන්නත ලැබෙන දිනය හෙලි වේ.

ශ්‍රී ලංකාවට කොරෝනා එන්නත ලැබෙන දිනය හෙලි වේ.

ශ්‍රී ලංකාවට කොරෝනා එන්නත ලැබෙන දිනය හෙලි වේ.

Here is the day the coronavirus vaccine arrives in Sri Lanka.

ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වීමට නියමිත කොරෝනා එන්නත ලබන වසරේ මැයි මාසයේදී පමණ ලැබීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලයේ ප්‍රධානී වෛද්‍ය රාසියා පෙන්සේ පවසයි.

එය ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් සියයට විස්සකට ලබාදීමට නියමිත අතර​ ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන දහයක මුදලක් වැය වන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඇස්තමේන්තු කර තිබේ.

එන්නතක මිල ඇමෙරිකන් ඩොලර් 3.20ක් වන අතර එනම් එය ලංකා මුදලින් රුපියල් 600ක් පමණ වේ. 

මෙම එන්නත එක් පුද්ගලයෙකුට මාත්‍රා දෙකක් ලබා දිය යුතු අතර එන්නතට අමතරව සිලින්ජර, අත්වැසුම්, ශීතාගාර පහසුකම්, ප්‍රවාහන ගාස්තු, ගබඩා පහසුකම්වලටද වැය වන ගාස්තු මෙම මුදලට අඩංගු වේ.

COMMENTS