$ 250,000 ක වියදමින් මෙල්බන් නගරයට නව CCTV කැමරා පද්ධතියක්

ඩොලර් 250,000 ක වියදමින් මෙල්බන් නගරයේ නව සී සී ටී වී කැමරා පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට නගර කවුන්සිලය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඉහළ යන අපරාධ පාලනය කිරීමයි එහි අරමුණ වන්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව ද ප්‍රසාදය පළකර තිබෙනවා.

ඉදිරි මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා වන මෙල්බන් නාගරික කවුන්සිලයේ දළ අයවැය කෙටුම්පත අද නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.

මෙම සී සී ටී වි කැමරා සවි කිරීමේ යෝජනාවද ඊට අන්තර්ගත වනු ඇති බවට වාර්තා පළවනවා.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »