වීසා වංචා ගැන පැමිණිලි 3,000 ක්

විවිධ වීසා අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ලියාපදිංචි සංක්‍රමණ නියෝජිතයන් 252 දෙනෙකුට එරෙහිව පසුගිය මූල්‍ය වර්ෂයේදී පැමිණිලි ලැබී තිබෙනවා.

ඉන් 13 දෙනෙකුට එරෙහිව පමණක් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බවයි ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කලේ.

2019 වසරේ සිට මේ දක්වා සේවා යෝජකයන් සහ අනුග්‍රහය සපයන්නන් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 3,000 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ලැබී තිබෙනවා.

දැනට සක්‍රීය අනුග්‍රාහකයන් 20,219 ක් අතුරින් 226 දෙනෙකුට එරෙහිව පමණක් ගතවූ මූල්‍ය වර්ෂයේදී නීතිමය පියවර ගෙන ඇති බව සඳහන්.

එය ඊට පෙර මූල්‍ය වර්ෂය හා සැසඳීමේදී සියයට 13 ක ඉහළයාමක් වනවා.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »