ක්වීන්ස්ලන්තයේ 10 දෙනෙකුගෙන් 9 දෙනෙක්ම COVID-19 දඩ මුදල් ගෙවීමට අපොහොසත් වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ක්වීන්ස්ලන්තයේ 10 දෙනෙකුගෙන් 9 දෙනෙක්ම COVID-19 දඩ මුදල් ගෙවීමට අපොහොසත් වේ.

ක්වීන්ස්ලන්තයේ 10 දෙනෙකුගෙන් 9 දෙනෙක්ම COVID-19 දඩ මුදල් ගෙවීමට අපොහොසත් වේ.

ක්වීන්ස්ලන්තයේ 10 දෙනෙකුගෙන් 9 දෙනෙක්ම COVID-19 දඩ මුදල් ගෙවීමට අපොහොසත් වේ.

Nine out of 10 Queenslanders failing to pay COVID-19 fines.

ක්වීන්ස්ලන්තයේ COVID-19 නීති උල්ලංඝ​නය කළ පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකුගෙන් 9 දෙනෙකුම​ දඩ මුදල් ගෙවීමට අපොහොසත් වන අතර ප්‍රාන්ත රජය විසින් මිලියන ගණනක් නොගෙවූ දඩ මුදල් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී.

මාර්තු 19 සිට සැප්තැම්බර් 29 දක්වා කාලය තුළ ක්වීන්ස්ලන්තයේ කොරෝනා වෛරස් සෞඛ්‍ය නියෝග කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 2296 දෙනෙකුට ඩොලර් මිලියන 3.5 ක දඩ මුදලක් නියම කරන ලදී. නමුත් රජයට අනුව දඩ මුදල් ගෙවා ඇත්තේ 216 ක් පමණි.

ඉහළ පෙළේ නීතිඥ Bill Potts පැවසුවේ සමහර අය මුදල් නොගෙවීම පුදුමයක් නොවන බවයි. “යථාර්ථය නම් මහජන ආරක්ෂාව සහ ප්‍රජාවේ සෞඛ්‍යය සඳහා පනවා ඇති නීති උල්ලංඝනය කිරීමට පුද්ගලයෙකුට හැකි නම් එම පුද්ගලයා දඩ නොගෙවීම පුදුමයක් නොවේ.” ඔහු පැවසීය​.

තවද​, පොලිස් කොමසාරිස් Katarina Carroll පැවසුවේ “තරමක් ඉහළ ප්‍රතිශතයක්” හෝටල් නිරෝධායනය සඳහා බිල් ගෙවීමට ද අපොහොසත් වී ඇති බවයි.

ක්වීන්ස්ලන්තයේ COVID රෙගුලාසි යටතේ, මිනිසුන්ට දඩ මුදල් ගෙවීමට නොහැකි නම් State Penalties Enforcement Registry debt (SPER) වෙතට එම පුද්ගලයින් ඇතුලත් කරනු ඇත​.

COMMENTS