සිඩ්නි හි ගිනිකොන දෙසින් නව COVID-19 අනතුරු ඇඟවීමක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සිඩ්නි හි ගිනිකොන දෙසින් නව COVID-19 අනතුරු ඇඟවීමක්!

සිඩ්නි හි ගිනිකොන දෙසින් නව COVID-19 අනතුරු ඇඟවීමක්!

සිඩ්නි හි ගිනිකොන දෙසින් නව COVID-19 අනතුරු ඇඟවීමක්!

New COVID-19 warning for Sydney’s south east!

සිඩ්නි හි ගිනිකොන දෙසින් විශාල ප්‍රදේශයක් සඳහා NSW Health විසින් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කර තිබේ.

ඊයේ රාත්‍රියේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් NSW Health කියා සිටියේ නිශ්චිත ස්ථාන සඳහා අනතුරු ඇඟවීම් නොමැති නමුත් කොරෝනා ආසාදිතයෙකු ඔක්තෝබර් පළමු භාගයේදී  Kingsford සහ Ramsgate ප්‍රදේශවල ස්ථාන කිහිපයකට ගොස් ඇති අතර ආපනශාලා කිහිපයකටම ඇතුල් වී ඇති බවට සඳහන් වේ.

NSW Health විසින් සලකුණු කරන ලද්දේ ඔක්තෝම්බර් මස පලමු සති දෙක තුළ මෙම​ තදාසන්න ප්‍රදේශ දෙක, විශේෂයෙන් කැෆේ වෙත ගිය ඕනෑම අයෙකු රෝග ලක්ෂණ සොයා බැලිය යුතු බවයි.

COMMENTS