සහකාර වීසා සඳහා අනුග්‍රහය දැක්වීමේදී ඕස්ට්‍රේලියානුවන් හට​ ගෘහස්ථ හිංසනය සඳහා පරීක්ෂා කිරීමට සිදු වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සහකාර වීසා සඳහා අනුග්‍රහය දැක්වීමේදී ඕස්ට්‍රේලියානුවන් හට​ ගෘහස්ථ හිංසනය සඳහා පරීක්ෂා කිරීමට සිදු වේ.

සහකාර වීසා සඳහා අනුග්‍රහය දැක්වීමේදී ඕස්ට්‍රේලියානුවන් හට​ ගෘහස්ථ හිංසනය සඳහා පරීක්ෂා කිරීමට සිදු වේ.

සහකාර වීසා සඳහා අනුග්‍රහය දැක්වීමේදී ඕස්ට්‍රේලියානුවන් හට​ ගෘහස්ථ හිංසනය සඳහා පරීක්ෂා කිරීමට සිදු වේ.

Australians to undergo domestic violence check to sponsor overseas partner.

විදේශිකයන් විවාහ කර ගැනීමට කැමති ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට තම ආදරණීයයන් රට තුළට ගෙන ඒම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට පෙර ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්ව පරීක්ෂාවකට (domestic violence check) ලක් කළ යුතුය.

නව පියවර මගින් ඕස්ට්‍රේලියානු පුරවැසියන්ට සහ ස්ථිර පදිංචිකරුවන්ට පොලිස් පරීක්‍ෂණයකට භාජනය වී ඔවුන්ගේ සහකරුට හෝ සහකරුට හෝ සහකාරියට අනුග්‍රහය දැක්වීමට පෙර එහි ප්‍රතිඵල​ පෙන්විය යුතුය.

වීසා බලපත්‍ර සැකසීමේ කොටසක් ලෙස මීට පෙර පොලිස් පරීක්ෂණයක් පවත්වා ඇති අතර, ඒ සඳහා අයදුම්කරුවන්ට අවම වශයෙන් ඩොලර් 7715 ක් වැය කිරීමට සිදු වූ අතර​ එම පරීක්‍ෂණයට​ දෙපාර්තමේන්තුවට වසර දෙකකට වැඩි කාලයක් ගත වුණි.

යම් පුද්ගලයෙකුට ගෘහස්ථ හිංසනය පිළිබඳ වාර්තාවක් තිබේ නම්, මෙය ඔවුන්ගේ සහකරු සමඟ බෙදා ගැනීමට ඔවුන්ට බල කෙරෙනු ඇත, නමුත් එය ස්වයංක්‍රීයව ඔවුන්ගේ අයදුම්පත සඳහා බාධකයක් ලෙස ගණන් නොගනු ඇත, මන්ද ආගමන විගමන නිලධාරීන් සහකරුට වීසා බලපත්‍රයක් ලබා දෙන්නේද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

ගෘහස්ථ හිංසනය පිළිබඳ පරීක්‍ෂණය ක්‍රියාවට නැංවීමට සති හයක් ගතවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර, පසුගිය සතියේ ෆෙඩරල් අයවැයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කල ආකාරයට​ මේ සඳහා අමතරව ඩොලර් 420 ක මුදලක් අය කෙරෙනු ඇත.

මෙම වෙනස්කම් කාන්තාවන්ට හා ළමා සංක්‍රමණිකයින්ට ඉවහල් වන බව වැඩබලන ආගමන හා පුරවැසි අමාත්‍ය Alan Tudge පැවසීය.

ගෘහස්ථ හිංසනය පරීක්ෂා කිරීම සහ ඉංග්‍රීසි පරීක්ෂණ 2021 අවසානයේ සිට බලාත්මක වන නමුත් පාර්ලිමේන්තුව විසින් එය ඉවත් කළ හැකිය.

 

COMMENTS