මිනුවන්ගොඩ ඇගලුම් කම්හලේ සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 321 දක්වා වර්ධනය වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මිනුවන්ගොඩ ඇගලුම් කම්හලේ සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 321 දක්වා වර්ධනය වේ.

මිනුවන්ගොඩ ඇගලුම් කම්හලේ සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 321 දක්වා වර්ධනය වේ.

මිනුවන්ගොඩ ඇගලුම් කම්හලේ සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 321 දක්වා වර්ධනය වේ.

මිනුවන්ගොඩ ඇගලුම් කම්හලේ තවත් සේවකයින් 220කට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාපතිවරයා මීට සුළු මොහොතකට පෙර තහවුරු කළා.

ඊයේ රාත්‍රිය වනවිට වාර්තා වූ කොරෝනා රෝගීන් ගණන 101 ක් වුණා.

ඒ අනුව මේ වනවිට අදාළ පොකුරෙන් වාර්තා වන සමස්ථ කොරෝනා රෝගීන් ගණන 321ක්.

COMMENTS