2022 සහ 2023 සඳහා ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ නිවාඩු දින සියල්ල මෙන්න

2022 සහ 2023 වසර සඳහා ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එක් එක් ප්‍රාන්තය සඳහා බලාත්මක නිවාඩු දින පහත පරිදි වේ.

September 2022

Thursday September 22: Queen’s National Day of Mourning
Friday September 23: AFL Grand Final for Victoria

October 2022

Monday October 3: Labour day for ACT, NSW and SA and Queen’s Birthday for Queensland
Thursday October 6: Royal Launceston Show for Tasmania
Friday October 14: Flinders Island Show for Tasmania
Thursday October 20: Royal Hobart Show for Tasmania

November 2022

Tuesday November 1: Melbourne Cup Day for Victoria
Monday November 7: Recreation Day for Tasmania
Friday November 25: Devonport Show for Tasmania

December 2022

Saturday December 24: Christmas Eve (part-day public holiday from 7pm to midnight) for Queensland, SA and NT)
Sunday December 25: Christmas Day
Monday December 26: Boxing Day (Proclamation Day for SA)
Tuesday December 27: Christmas holiday (Boxing Day holiday for NT and WA, Proclamation Day for SA).
Saturday December 31: New Year’s Eve for SA and NT

January 2023

Sunday January 1: New Year’s Day
Monday January 2: New Year holiday
Wednesday January 11: Devonport Cup for Tasmania
Thursday January 26: Australia Day

February 2023

Monday February 13: Royal Hobart Regatta for Tasmania
Wednesday February 22: Launceston Cup for Tasmania

March 2023

Monday March 6: Labour Day: for WA
Tuesday March 7: King Island Show for Tasmania
Monday March 13: Canberra Day for ACT, Eight Hours Day for Tasmania, Labour Day for Victoria and Adelaide Cup Day for SA

April 2023

Friday April 7: Good Friday
Saturday April 8: day following Good Friday (except Tasmania and WA)
Sunday April 9: Easter Sunday for nation (except Tasmania, SA and NT)
Monday April 10: Easter Monday
Tuesday April 11: Easter Tuesday for Tasmania
Tuesday April 25: Anzac Day

May 2023

Monday May 1: Labour Day for Queensland and May Day for NT
Friday May 5: Agfest for Tasmania
Monday May 29: Reconciliation Day for ACT

June 2023

Monday June 5: Western Australia Day for WA
Monday June 12: Queen’s Birthday (except Queensland and WA)

July 2023

Friday July 7: Alice Springs Show Day for NT
Friday June 14: Tennant Creek Show Day for NT
Friday July 21: Katherine Dhow Day for NT
Friday July 28: Darwin Show Day for NT

August 2023

Monday August 7: Picnic Day for NT
Wednesday August 16: Ekka for Queensland
Friday August 18: Borroloola Show Day for NT

September 2023

Monday September 25: Queen’s Birthday for WA
Date TBC: AFL Grand Final Day for Victoria

October 2023

Monday October 2: Labour Day for ACT, NSW and SA, Queen’s Birthday for Queensland
Friday October 6: Burnie Show for Tasmania
Thursday October 12: Royal Launceston Show for Tasmania
Friday October 20: Flinders Island Show for Tasmania
Thursday October 26: Royal Hobart Show for Tasmania

November 2023

Monday November 6: Recreation Day for Tasmania
Tuesday November 7: Melbourne Cup Day for Victoria

December 2023

Friday December 1: Devonport Show for Tasmania
Sunday December 24: Christmas Eve (part-day public holiday from 7pm to midnight) for Queensland, SA and NT)
Monday December 25: Christmas Day
Tuesday December 26: Boxing Day (Proclamation Day for SA)
Wednesday December 27: Christmas holiday (Boxing Day holiday for NT and WA, Proclamation Day for SA).
Sunday December 31: New Year’s Eve for SA and NT

ලාංකිකයන්ට ඔස්ට්‍රේලියා යන්න අවස්ථාවක් අරගෙන ඔස්ට්‍රේලියාවේ සංක්‍රමණික නියෝජිතවරු සහ නීතිඥවරු ශ්‍රී ලංකාවට

ඔස්ට්‍රේලියාවේ රැකියාවක් මෙන්ම අධ්‍යාපනය පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවෙන් පසුවන ශ්‍රී ලාංකික තාරුණ්‍යයේ සිහින ඉටු කෙරෙන “Aus Lanka TV Education Migration Expo 2024” වැඩසටහන ලබන මැයි මස 4 වන සෙනසුරාදා පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා.

Read More »

ජීවිත 7ක් අහිමි කළ මෝටර් රථ ධාවන තරගාවලියේ දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවේ

දියතලාව ෆොක්ස් හිල් සුපර්ක්‍රොස් ධාවන තරගයේදී සිදු වූ අනතුරට අදාළව රියදුරන් දෙදෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

ඊශ්‍රායලයේ අමානුෂික ප්‍රහාරයක් ගැන ජාත්‍යන්තර අවධානය

දකුණු ගාසා තීරයේ රෆා නගරයට ඊශ්‍රායලය එල්ල කළ ප්‍රහාරවලින් කුඩා ළමයින් 18 දෙනෙකු ඇතුලු පුද්ගලයින් 22ක් ජීවිතක්ෂයට පත්වී තිබෙනවා.

Read More »