සියල්ල අභිබවා ජ’පුර උඩටම එයි

මෙම වසරේ ජූලි මාසයට අදාල විශ්ව විද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල අතුරින් දෙවන ස්ථානය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය සමත්වී තිබෙනවා.

පෙබරවාරි මාසයේදී ඔවුන් 03 වන ස්ථානයේ පසුවු අතර පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය පසුකර 02 වන ස්ථානයට පැමිණිමටයි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය සමත්වී ඇත්තේ.

2021 වසරේ ජූලි මාසයේ නිකුත් වූ ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය පසුවූයේ 04 වන ස්ථානයේයි.

එහිදී රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය අභිබවා යමින් මෙම වසරේ පෙබරවාරි මාසයේදී 03 වන ස්ථානයට පත්වීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව උදා වුණා.

මොරටුව සහ කැළණිය යන විශ්ව විද්‍යාල තවමත් පසුවන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයට වඩා පසුපසිනුයි.

මීට වසර කිහිපයකට පෙර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය පසුවූයේ 06 වන ස්ථානයේයි.

Sri Lanka

ranking World Rank University Det. Impact Rank*sort descending Openness Rank* Excellence Rank*
1
1531
University of Colombo
1996
1169
2082
2
1964
University of Sri Jayewardenepura
2504
1614
2654
3
2395
University of Moratuwa
4316
1945
2754
4
1974
University of Peradeniya
4493
1151
2075
5
3010
University of Kelaniya
5649
1582
3595
6
3223
Rajarata University
6119
2841
3526
7
9782
University Grants Commission Sri Lanka
6596
7619
7217
8
6752
Sri Lanka Institute of Information Technology
7130
7619
6373
9
5273
Open University of Sri Lanka
7200
2888
6210
10
2465
University of Ruhuna
7532
2024
1984
11
3728
University of Jaffna
7935
2329
3980
12
7279
Uva Wellassa University
8828
3550
7217
13
7230
General Sir John Kotelawala Defence University
8925
3350
7217
14
4349
Wayamba University of Sri Lanka
8944
3137
4664
15
7724
South Eastern University of Sri Lanka
9898
3664
7217
16
13136
International Institute of Health Sciences
11030
7619
7217
17
13198
National Institute of Education Sri Lanka
11093
7619
7217
18
4737
Eastern University of Sri Lanka
11450
3862
4664
19
4758
Sabaragamuwa University of Sri Lanka
11566
3009
4860
20
15171
University of the Visual & Performing Arts
13562
7619
7217
21
15321
ESOFT Metro Campus
13743
7619
7217
22
15335
National Institute of Business Management
13760
7619
7217
23
14903
Informatics Institute of Technology Sri Lanka
13852
7522
7217
24
14053
CINEC Campus
14292
7215
7217
25
15559
NSBM Green University
14722
7522
7217
26
13808
Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education
15328
6834
7217
27
17061
Asia Pacific Institute of Information Technology Sri Lanka
15815
7619
7217
28
17271
Horizon Campus
16062
7619
7217
29
17513
ANC Education
16324
7619
7217
30
13437
Sri Lanka Technological Campus
16831
5844
7217
31
18015
Australian College of Business and Technology
16920
7619
7217
32
9599
National Institute of Fundamental Studies Sri Lanka
17416
4435
6830
33
11435
Industrial Technology Institute
18049
6078
6830
34
19428
Sri Lanka Institute of Development Administration Colombo
18563
7619
7217
35
19480
University of Vocational Technology Ratmalana
18626
7619
7217
36
19631
Arthur C Clarke Institute of Modern Technologies
18803
7619
7217
37
19671
Sri Lanka Institute of Architects
18856
7619
7217
38
19769
Buddhist & Pali University of Sri Lanka
18970
7619
7217
39
20540
BMS Business Management School
19852
7619
7217
40
20871
American College of Higher Education
20224
7619
7217
41
20871
Royal Institute of Colombo
20224
7619
7217
42
20871
IDM University
20224
7619
7217
43
21376
Sri Lanka Press Institute
20806
7619
7217
44
21428
Ocean University of Sri Lanka
20858
7619
7217
45
21471
Aquinas College of Higher Studies Colombo
20907
7619
7217
46
21736
Kaatsu International University Sri Lanka
21209
7619
7217
47
22017
Institute of Engineering Technology
21523
7619
7217
48
22069
Imperial Institute of Higher Education
21577
7619
7217
49
22108
IDM Nations Campus
21623
7619
7217
50
22256
Nawaloka College of Higher Studies
21792
7619
7217
51
23526
Bhiksu University of Sri Lanka
23182
7619
7217
52
23653
SLIIT Academy
23313
7619
7217
53
24761
Saegis Campus
24510
7619
7217
54
25069
Sri Lanka International Buddhist Academy SIBA
24844
7619
7217
55
25380
National Institute of Social Development
25180
7619
7217
56
25867
Northshore College
25698
7619
7217
57
27434
Nagananda International Institute for Buddhist Studies
27343
7619
7217
58
28575
IUHS Campus
28520
7619
7217
59
28575
(3) Postgraduate Institute of Humanities and Social Sciences University of Peradeniya
28520
7619
7217
60
28671
IESL College of Engineering
28620
7619
7217
61
30975
Nagananda International Institute for Buddhist Studies
30969
7619
7217

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ Skilled Visa Migration Nomination වැඩසටහන අවසන්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ 2023-2024 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා නිපුණතා සංක්‍රමණ වීසා වැඩසටහනට (Skilled Visa Migration Nomination Program) ලියාපදිංචි වීමට ලබාදුන් කාල සීමාව අවසන් වී තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියාවේදී ඇගයීමට ලක්වූ ශ්‍රී ලාංකීය කිරිබත්

ඔස්ට්‍රේලියාවේ මාස්ටර් චෙෆ් තරඟාවලිය සඳහා ඉදිරිපත් වූ ශ්‍රී ලාංකික තරුණියක් පිළිබඳ මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ වැඩි අවධානයක් යොමුවී තිබෙනවා.

Read More »

නිවාඩු කාලය තුළ සේවකයන්ට බලපෑම් කළොත් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ආයතන ප්‍රධානීන්ට දඩ

ඔස්ට්‍රේලියාවේ රැකියාවල නිරත සේවකයින්ගෙන් සියයට 64කට පමණ ප්‍රමාණවත් නිවාඩු සහ දීමනාවක් නොලැබෙන බව පර්යේෂණ මගින් අනාවරණ වී තිබෙනවා.

Read More »