සියලුම ප්‍රාන්තවල ඉදිරි පාසල් නිවාඩු දින මෙන්න

2022-2023 වසර සඳහා වන ඔස්ටේ්‍රලියාවේ එක් එක් ප්‍රාන්තවල පාසල් නිවාඩු කාල සීමාවන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ග්‍රීෂ්ම සෘතුව හා ඊට පෙර මෙම වසරේ 03 වන සහ 04 වන පාසල් වාර නිවාඩුව ලබා දෙන අතර ලබන වසරේ පළමු පාසල් වාර නිවාඩුව අප්‍රෙල් මාසයේදී ලබාදීමට නියමිතයි.

එක් එක් ප්‍රාන්තයට පාසල් නිවාඩු හිමිවන්නේ පහත දිනවලදීයි.

New South Wales

Term 3 school holidays: Saturday September 24 to Sunday October 9.
Term 4 school holidays: Wednesday December 21 to Thursday 27 January (Western division returns on Thursday February 2)
Term 1 2023 school holidays: Saturday April 8 to Sunday April 23.
Term 2 2023 school holidays: Saturday July 1 to Sunday July 16.
Term 3 2023 school holidays: Saturday September 23 to Sunday October 8.
Term 4 2023 and 2024 school holidays: Wednesday 20 December 2023 to Monday January 29, 2024 (Western division returns Monday February 5).

Victoria

Term 3 school holidays: Saturday September 17 to Sunday October 2.
Term 4 school holidays: Wednesday December 21 to Thursday January 26 (students start January 30 in government schools).
Term 1 2023 school holidays: Friday April 7 to Sunday April 23.
Term 2 2023 school holidays: Saturday June 24 to Sunday July 9.
Term 3 2023 school holidays: Saturday September 16 to Sunday October 2.
Term 4 2023 and 2024 school holidays: Thursday December 21 to Sunday January 29.

Queensland

Term 3 school holidays: Friday September 17 to Monday October 3
Term 4 school holidays: Friday December 10 to Friday January 20.
Term 1 2023 school holidays: Saturday April 1 to Sunday April 16.
Term 2 2023 school holidays: Saturday June 24 to Monday July 9.
Term 3 2023 school holidays: Saturday September 16 to Monday October 2.
Term 4 2023 and 2024 school holidays: Saturday December 9 to Sunday January 21.

Western Australia

Term 3 school holidays: Saturday September 24 to Monday October 9.
Term 4 school holidays: Friday December 16 to Wednesday January 31.
Term 1 2023 school holidays: Friday April 7 to Sunday April 23.
Term 2 2023 school holidays: Saturday July 1 to Sunday July 16
Term 3 2023 school holidays: Saturday September 23 to Sunday October 8.
Term 4 2023 and 2024 school holidays: Friday December 15 to Tuesday January 30.

South Australia

Term 3 school holidays: Saturday October 1 to Sunday October 16.
Term 4 school holidays: Saturday December 17 to Sunday January 29.
Term 1 2023 school holidays: Saturday April 15 to Sunday April 30.
Term 2 2023 school holidays: Saturday July 8 to Sunday July 23.
Term 3 2023 school holidays: Saturday September 30 to Sunday October 15.
Term 4 2023 and 2024 school holidays: Saturday December 16 to Sunday January 28.

Australian Capital Territory

Term 3 school holidays: Saturday September 24 to Sunday October 9.
Term 4 school holidays: Saturday December 17 to Monday January 30.
Term 1 2023 school holidays: Friday April 7 to Sunday April 23.
Term 2 2023 school holidays: Saturday June 31 to Sunday July 16.
Term 3 2023 school holidays: Saturday September 23 to Sunday October 8.
Term 4 2023 and 2024 school holidays: Saturday December 16 to Monday January 29.

Tasmania

Term 3 school holidays: Saturday October 1 to Sunday October 16
Term 4 school holidays: Thursday December 22 to Tuesday February 7.
Term 1 2023 school holidays: Thursday April 6 to Tuesday April 25.
Term 2 2023 school holidays: Saturday July 8 to Monday July 24.
Term 3 2023 school holidays: Saturday September 30 to Sunday October 15.
Term 4 2023 school holidays: Friday December 22.

Northern Territory

Term 3 school holidays: Saturday September 24 to Sunday October 9.
Term 4 school holidays: Friday December 16 (remote schools Saturday December 17) to Monday January 30.
Term 1 2023 school holidays: Friday April 7 to Sunday April 16.
Term 2 2023 school holidays: Saturday June 24 to Monday July 17.
Term 3 2023 school holidays: Saturday September 23 to Sunday October 8.
Term 4 2023 and 2024 school holidays: Saturday December 16 to Monday January 29.

ලාංකිකයන්ට ඔස්ට්‍රේලියා යන්න අවස්ථාවක් අරගෙන ඔස්ට්‍රේලියාවේ සංක්‍රමණික නියෝජිතවරු සහ නීතිඥවරු ශ්‍රී ලංකාවට

ඔස්ට්‍රේලියාවේ රැකියාවක් මෙන්ම අධ්‍යාපනය පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවෙන් පසුවන ශ්‍රී ලාංකික තාරුණ්‍යයේ සිහින ඉටු කෙරෙන “Aus Lanka TV Education Migration Expo 2024” වැඩසටහන ලබන මැයි මස 4 වන සෙනසුරාදා පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා.

Read More »

ජීවිත 7ක් අහිමි කළ මෝටර් රථ ධාවන තරගාවලියේ දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවේ

දියතලාව ෆොක්ස් හිල් සුපර්ක්‍රොස් ධාවන තරගයේදී සිදු වූ අනතුරට අදාළව රියදුරන් දෙදෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

ඊශ්‍රායලයේ අමානුෂික ප්‍රහාරයක් ගැන ජාත්‍යන්තර අවධානය

දකුණු ගාසා තීරයේ රෆා නගරයට ඊශ්‍රායලය එල්ල කළ ප්‍රහාරවලින් කුඩා ළමයින් 18 දෙනෙකු ඇතුලු පුද්ගලයින් 22ක් ජීවිතක්ෂයට පත්වී තිබෙනවා.

Read More »