ජූලි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය සියයට 60.8 ක්

ජූලි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය සියයට 60.8 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි ජනලේඛණ හා සංඛ්‍යාලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඉකුත් ජූනි මාසයේ උද්ධමනය පැවතුනේ සියයට 54.6 ක් ලෙසයි.

ජනලේඛණ හා සංඛ්‍යාලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්තවලට අනුව ජූලි මාසයේ ආහාරවල මිල වැඩිවීම සියයට 90.9 ක්.

ඉකුත් ජුනි මාසයේ ආහාරවල මිල වැඩිවීම සටහන් වූයේ සියයට 80.1 ක් ලෙසයි.

ජූලි මාසයේ ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ මිල වැඩිවීම සියයට 46.5 ක් වන අතර එය ඉකුත් ජුනි මාසයේ පැවතුනේ සියයට 42.4 ක් ලෙසයි.

Latest news

ඔස්ට්‍රේලියාවත් කැනඩාව මෙන් සරල සංක්‍රමණ පද්ධතියකට යන ළකුණු

කැනඩාව විසින් දැනට භාවිත කරන ආකාරයේ සරල සංක්‍රමණ නීති පද්ධතියක් ඉතාම නුදුරේදී ඔස්ට්‍රේලියාව විසින්ද ක්‍රියාත්මක කරනු ඇති බවට වාර්තා පළවනවා.

Read More »
Latest news

LIVE : Ausලංකා රේඩියෝ උදාසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සජීවීව දැන්

ඔස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන ඔබ අද දිනය ආරම්භයේ දැනගතම යුතු ප්‍රවෘත්ති ඇතුළත් Aus ලංකා රේඩියෝ උදාසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට දැන් සවන් දෙන්න.

Read More »
Latest news

Today’s Top Stories – Monday 29th May, 2023

ඔස්ට්‍රේලියාව – ශ්‍රී ලංකාව සහ ලොව පුරා අද දිනය තුළ වාර්තා වූ සිදුවීම් අතුරින් වැදගත්ම පුවත් එකතුව

Read More »