ඔස්ටේ‍රලියාව තුළ 04 වන කොවිඩ් එන්නත සඳහා සුදුසුකම් ලබන පිරිස තවත් පුලුල් කරයි

ඔස්ටේ‍රලියාව තුළ 04 වන කොවිඩ් එන්නත සඳහා සුදුසුකම් ලබන පිරිස තවත් පුලුල් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි ඕනෑම අයෙකුට තමා කැමති නම් එන්නත ලබා ගත හැකියි.

අවුරුදු 50 ට වැඩි පුද්ගලයන්ට එන්නත ගැනීමට සෞඛ්‍ය අංශ විසින් නිර්දේශයක්ද නිකුත් කර තිබෙනවා.

මේ අනුව ලක්ෂ 74 කට ආසන්න පිරිසක් 04 වන මාත්‍රාව සඳහා සුදුසුකම් ලබනු ඇති.

මේ දක්වා ඔස්ටේ‍රලියාව තුළදී කොවිඩ් 04 වන එන්නත සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටියේ අවුරුදු 65 ට වැඩි පුද්ගලයන් පමණයි.

එහෙත් ඔවුන්ගෙන් සියයට 40 ක් පමණ මෙතෙක් කොවිඩ් 04 වන එන්නත ලබා නැහැ.

මේ දක්වා මාත්‍රා 03 ක් හෝ ඊට වැඩ සංඛ්‍යාවක් ලබා ඇති පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව මිලියන 14 ක් වනවා.

Today’s Top Stories – Thursday 08th June, 2023

ඔස්ට්‍රේලියාව – ශ්‍රී ලංකාව සහ ලොව පුරා අද දිනය තුළ වාර්තා වූ සිදුවීම් අතුරින් වැදගත්ම පුවත් එකතුව

Read More »

බටහිර සිඩ්නි නව ගුවන් තොටුපළේ මෙහෙයුම් 2026 සිට

බටහිර සිඩ්නි නව ගුවන් තොටුපළේ සිට ගුවන් ගමන් සිදුකිරීම සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කල පළමු ගුවන් සමාගම් දෙක බවට ක්වන්ටාස් සහ ජෙට් ස්ටාර් පත්වී තිබෙනවා.

Read More »