ලබන පළමුවනදා සිට ඉහළයන ඔස්ටේ්‍රලියානු වීසා ගාස්තු මෙන්න

ලබන ජූලි පළමුවනදා සිට ඔස්ටේ්‍රලියානු වීසා ගාස්තු කිහිපයක් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව වීසා තීරණයක් නැවත සලකා බැලීම සඳහා පහත පරිදි ගාස්තු වැඩි කෙරේ.

  • The standard application fee will increase to $1,011
  • The fee payable for review of Small Business Taxation Decisions will increase to $543
  • The fee payable for certain taxation applications will increase to $100
  • Concessional fee: no change from $100

සංක්‍රමණ හා සරණාගත වීසා සඳහා –

තීරණය නැවත සළකා බැලීමේ අයදුම්පත් ගාස්තුව ඩොලර් 3153 දක්වා ඉහළ දැමේ.

සියයට 50 ක ගාස්තුවක් ආපසු ගෙවනු ලැබුවහොත් එම මුදල ඩොලර් 1576.50 කි.

Protection වීසා තීරණයක් ආපසු සළකා බැලීම සඳහා අය කෙරෙන ගාස්තුව ඩොලර් 1940 දක්වා ඉහළ යයි.

 

ඔස්ට්‍රේලියාවේ හිම ක්‍රීඩා කලාප විවෘත කිරීම ඇරඹේ

ප්‍රමාණවත් හිම පතනයන් නොලැබීම හමුවේ විවෘත කිරීම ප්‍රමාද වූ ඔස්ට්‍රේලියාවේ හිම ක්‍රීඩා කලාප මහජනතාව වෙනුවෙන් විවෘත කිරීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Read More »

රක්ෂණ වාරික ගෙවීම ඔස්ට්‍රේලියානු රියදුරන්ගේ ප්‍රධානතම ගැටලු අතරට

රක්ෂණ වාරික ගෙවීම ඔස්ට්‍රේලියානු රියදුරන් මුහුණදෙන ප්‍රධානතම ගැටලුවක් බවට පත්වි ඇතැයි නවතම සමීක්ෂණයක් අනාවරණය කරනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ගුරුවරුන්ට $ දහස් ගණනක මුදල් සහනාධාරයක්

දුෂ්කර හෝ ප්‍රාදේශීය කලාපවල සති 03 ක පුහුණුව සම්පූර්ණ කිරීමට කැමති පුහුණු ගුරුවරුන්ට ඩොලර් දහස් ගණනක මුදල් සහනාධාරයක් දීමට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »
AUS LANKA RADIO

LIVE : Ausලංකා රේඩියෝ උදාසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සජීවීව දැන්

ඔස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන ඔබ අද දිනය ආරම්භයේ දැනගතම යුතු ප්‍රවෘත්ති ඇතුළත් Aus ලංකා රේඩියෝ උදාසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට දැන් සවන් දෙන්න.

Read More »