මාස 4ක් තුළ ලක්ෂයක් විදෙස් රැකියා සඳහා නික්මෙයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මාස 4ක් තුළ ලක්ෂයක් විදෙස් රැකියා සඳහා නික්මෙයි

මාස 4ක් තුළ ලක්ෂයක් විදෙස් රැකියා සඳහා නික්මෙයි

වසරේ මේ දක්වා පුද්ගලයන් ලක්ෂය ඉක්ම වූ පිරිසක් විදෙස් රැකියා සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් නික්ම ගොස් ඇති බව බලපත්‍ර ලාභී විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතනය පවසනවා.

ඉන් බහුතරයක් මැදපෙරදිග රටවල රැකියා සඳහා ගොස් ඇති අතර වසරේ ඉදිරි කාලය තුළ ද විදේශ රැකියා නියුක්තියේ වර්ධනයක් අපේක්ෂා කරන බවයි නියෝජිත ආයතනය ප්‍රකාශ කළේ.

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව පසුගිය දා නිකුත් කළ 2021 වාර්ෂික වාර්තාවට අනුව පසුගිය වසර තුළ දී විදෙස් රැකියා සදහා ගිය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සංඛ්‍යාව 121,795ක්.

එය පෙර වසරට සාපේක්ෂව සියයට 127ක වාර්තාගත වර්ධනයක්.

එමෙන්ම, මේ වසර තුළ විදෙස් රැකියා සඳහා යන ශ්‍රී ලාංකිකයන් සංඛ්‍යාව 300,000 ඉක්මවනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි.

COMMENTS