ගාල්ල ගෝටාගෝගමට පොලිසිය පනී – කූඩාරම් ගලවා විසි කරයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගාල්ල ගෝටාගෝගමට පොලිසිය පනී – කූඩාරම් ගලවා විසි කරයි

ගාල්ල ගෝටාගෝගමට පොලිසිය පනී – කූඩාරම් ගලවා විසි කරයි

ජනාධිපතිවරයාට ධුරයෙන් ඉවත්වන ලෙස බල කරගෙන ගාල්ලේදී පැවති විරෝධතාවයට පොලීසිය විසින් බාධා පමුණුවා ඇත.

අද උදෑසන පොලිස් කණ්ඩායමක් එම ස්ථානයට පැමිණ එහි තිබූ කූඩාරම් ගලවා ඉවත් කර තිබේ.

ජනාධිපතිවරයාට ඉවත් වන්නැයි ගාලු මුවදොර පිටියේ දී පැවැත්වෙන විරෝධතාවලට සහාය පළ කරමින්

මෙම විරෝධතාවය ආරම්භ කර තිබුණි.

‘ගෝටාගෝගම ගාල්ල ශාඛාව’ ලෙස එම විරෝධතාවයන් නම් කිරීමට ද කටයුතු කර තිබිණි.

COMMENTS