ඊයේ ආසාධිතයන් : වික්ටෝරියා – 6,075 / නිවු සවුත් වේල්ස් – 12,850 – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඊයේ ආසාධිතයන් : වික්ටෝරියා – 6,075 / නිවු සවුත් වේල්ස් – 12,850

ඊයේ ආසාධිතයන් : වික්ටෝරියා – 6,075 / නිවු සවුත් වේල්ස් – 12,850

ග​තවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 6,075 ක් හමුව ඇත.

මරණ 11 ක් ද වාර්තා විය​.

මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 40,530 කි.

ඊයේ දිනයේදී (12) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ PCR කොරෝනා පරීක්ෂණ 16,873 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 6,714 ලබා දී තිබේ.

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් ඊයේ (12) දිනයේදී කොවිඩ් ආසාධිතයන් 12,850 ක් වාර්තා වි තිබේ.

දැනට 966 දෙනෙකු රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන අතර ඉන් 40 කු දැඩි සත්කාර ඒකකවල (ICU) ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටී.

ඊයේ නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් කොවිඩ් මරණ 04 ක් වාර්තා විය​.

COMMENTS