මියගිය ගණුදෙනුකරුවන්ගෙනුත් Westpac බැංකුව ඩොලර් මිලියන 07 ක ගාස්තු අයකරලා

ගණුදෙනුකරුවන්ට අයහපත් අන්දමින් සැළකීමට අදාළව වෙස්ට්පැක් බැංකුවට ඩොලර් මිලියන 113 ක දඩ මුදලක් ගෙවීමට සිදුවී තිබෙනවා.

එමෙන්ම ගණුදෙනුකරුවන්ට වන්දි ලෙස තවත් ඩොලර් මිලියන 57 ක් ගෙවීමටද ඔවුන්ට සිදුවී ඇති බව සඳහන්.

වෙස්ට්පැක් බැංකුවට මෙලෙස දඩ ගෙවීමට සිදුවී ඇත්තේ නඩු 06 කට අදාළවයි.

මරණයට පත්ව සිටින ගණුදෙනුකරුවන්ගෙන් පවා ගතවූ වසර 10 පුරාවට වෙස්ට්පැක් බැංකුව විසින් විවිධ ගාස්තු ලෙස ඔවුන්ගේ බැංකු ගිණුම්වලින් ඩොලර් මිලියන 07 ක මුදලක් අයකරගෙන ඇති බවද ස්වාධීන විමර්ශනයකදී හෙළිවී තිබෙනවා.

එමෙන්ම රක්ෂණ වාරික ගෙවීමේදීද ඇතැම් ගණුදෙනුකරුවන්ගෙන් අමතර ගාස්තු අයකරගෙන ඇති බව වාර්තා වනවා.

https://www.bbc.com/news/59470666

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියා ධවතුන් නිවාස හදන ප්‍රදේශ බදු කාර්යාල වාර්තා හෙළි කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ධනවතුන් වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන ප්‍රදේශවලට අයත් postcodes සම්බන්ධයෙන් නව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Read More »