ලබන 23 දා සිට දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියා ප්‍රාන්ත සීමා විවෘතයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලබන 23 දා සිට දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියා ප්‍රාන්ත සීමා විවෘතයි

ලබන 23 දා සිට දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියා ප්‍රාන්ත සීමා විවෘතයි

ලබන 23 වනදා සිට සිය ප්‍රාන්ත සීමා විවෘත කරන බව දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියා ප්‍රාන්ත රජය නිවේදනය කරයි.

නිවු සවුත් වේල්ස් සහ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත සඳහා ද සිය ප්‍රාන්ත සීමා විවෘත කිරීමට දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියා ප්‍රාන්තය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලබන 23 වනදා සිට එම ප්‍රාන්තවල පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්වූවන්ට ද දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියාවට ගමන් කිරීමට අවසර හිමිවනු ඇති.

එමෙන්ම දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියාවට විදේශයන් හි සිට පැමිණෙන පුද්ගලයන්ට මෙතෙක් පැවති දින 14 ක නිරෝධායන කාලසීමාව දින 07 දක්වා අඩු කර තිබෙනවා.

එන්නත්කරණ ප්‍රතිශතය සියයට 90 ඉක්මවා ගිය පසු එම දින 07 කාල සීමාවද ඉවත් කරන බවයි දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියා ප්‍රාන්ත රජය නිවේදනය කලේ.