වික්ටෝරියා ප්‍රාදේශීය කලාපවල එන්නත්කරණය පුලුල් කෙරේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රාදේශීය කලාපවල එන්නත්කරණය පුලුල් කෙරේ

වික්ටෝරියා ප්‍රාදේශීය කලාපවල එන්නත්කරණය පුලුල් කෙරේ

ලබන සිකුරාදා සිට ලොක්ඩවුන් සීමා තවත් ලිහිල් කිරීමට පියවර ගැනීමත් සමග ප්‍රාදේශීය කලාපවල එන්නත්කරණ කටයුතු පුලුල් කිරීමට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව Seymour, Warrnambool, the Mornington Peninsula & Grampians ප්‍රදේශවල ඉදිරි දින කිහිපයේදී තවත් එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට නියමිතයි.

ප්‍රාන්තයේ අනෙක් ප්‍රදේශවල එන්නත්කරණ ප්‍රතිශතයට වඩා මෙම ප්‍රදේශවල එන්නත්කරණ ප්‍රතිශතය පවතින්නේ අවම මට්ටමකයි.

ලබන සිකුරාදා සිට මෙල්බර්න් නාගරික සහ ප්‍රාදේශීය කලාප අතර ගමන් කිරීමට අවසර හිමිවනු ඇති.

දින 77 කට පසුවයි මෙලෙස කලාප 02 සම්බන්ධ වන්නේ.

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය Martin Foley පවසන්නේ අදාල ප්‍රාදේශිය කලාප නාගරික කලාපයෙන් වෙන් කර නොතැබීමේ අරමුණින් එම පියවර ගන්නා බවයි.

source : https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/final-indigenous-covid-vaccine-push-as-victoria-prepares-to-ease-restriction-again-on-friday-c-4325491