නවසීලන්ත Visitor වීසා ඉල්ලන විවාහක යුවළවලට සහනයක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නවසීලන්ත Visitor වීසා ඉල්ලන විවාහක යුවළවලට සහනයක්

නවසීලන්ත Visitor වීසා ඉල්ලන විවාහක යුවළවලට සහනයක්

Culturally Arranged Marriages (CAM) කාණ්ඩය යටතේ නවසීලන්ත සංචාරක වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමේදී මින් ඉදිරියට තමන් එක්ව වාසය කරන බව පෙන්වීමට විවාහක යුවළවලට අවශ්‍ය නොවේ.

එමෙන්ම දේශ සීමා බාධකවලින්ද ඔවුන්ද නිදහස් කෙරෙන බවයි නවසීලන්ත ආගමන විගමන බළධාරීන් සඳහන් කලේ.

ඒ අනුව වීසා බලපත් නිකුත් කලහොත් ඔවුන්ට කඩිනමින් නවසීලන්තයට පැමිණීමටද හැකියාව පවතිනවා.

කොවිඩ් 19 තත්වය හමුවේ නවසීලන්තයෙන් බැහැර බොහෝ විසා අයදුම්පත් (offshore) සළකා බැලීම නවතා ඇතත් මෙම කාණ්ඩයේ වීසා අයදුම්පත් ප්‍රමාදයකින් තොරව සළකා බැලීමටද නියමිතයි.

මෙම නව තීරණය සම්බන්දයෙන් නවසීලන්තයේ වාසය කරන දකුණු ආසියානු ප්‍රජාව ප්‍රසාදය පළ කර තිබේ.

මෙය දිගු කාලීන ඉල්ලීමක ප්‍රථිඵලයක් බවයි ඔවුන් සඳහන් කර සිට්න්නේ.

source : https://www.nzherald.co.nz/nz/changes-to-culturally-arranged-marriages-immigration-visa-rules-a-delight-to-many-community-leader-says/Q3A6TZAZAUZHBDRXYGKPUQONU4/?fbclid=IwAR3BdRw8tKWR9O1WwcXOwSIPcFwWRESvj8uSMOe1Otza5wmxd1iB0AzZ_JY