අද සිට ACT හි කොවිඩ් නීති ලිහිල් / ආසාදිතයින් ඉහළ යාම නිසා වික්ටෝරියා යළි විවෘත කිරීමට බාධා

අද සිට ACT හි ඇතැම් කොවිඩ් නීති ලිහිල් කිරීමට ACT රජය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව ජාතික උද්‍යාන යළි විවෘත කිරීම සිදුකෙරෙන අතර එළිමහනේ ගත කල හැකි කාලය දීර්ග කිරීම,  ඇතැම් සිල්ලර ව්‍යාපාර සඳහා අමතර මුල්‍ය දීමනා ද ලබාදීමට නියමිතය.

වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි ACT වැසියන් සඳහා ද දැන් Pfizer එන්නත ලබාගැනීමට හැකියාව පවතී.

බරපතල ලෙස ආසාදිතයින් ඉහළ යාම ප්‍රාන්තය නැවත විවෘත කිරීමේ සැලැස්මේ “සැලකිය යුතු” පසුබෑමක් ඇතිකරන බව වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ COVID-19 commander Jeroen Weimar පැවසීය.

ෆයිසර් එන්නතෙහි දෙවන මාත්‍රාව ලබාදෙන කාල පරතරය සති හයේ සිට තුන දක්වා අඩු කරන බව වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත අගමැති Daniel Andrews පැවසීය.

සිඩ්නි සාප්පු සංකීර්ණයේ පිහි ඇනුමට මැදිහත් වූ තවත් අයෙකුට ඔස්ට්‍රේලියාවේ පුරවැසිභාවය

බොන්ඩායි ජන්ෂන්හි සාප්පු සංකීර්ණයකඅ සිදු වූ පිහි ඇනුමේදී තුවාල ලැබූ පකිස්ථාන ජාතික ආරක්ෂක නිලධාරියාට ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පුරවැසිභාවය ලැබෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය ඇන්තනි ඇල්බනිස් තහවුරු කර තිබෙනවා.

Read More »