එක් මරණයක් සමඟින් දෙවන දිනටත් වික්ටෝරියාවේ කොරෝනා රෝගීන් 500 සීමාව ඉක්මවයි! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

එක් මරණයක් සමඟින් දෙවන දිනටත් වික්ටෝරියාවේ කොරෝනා රෝගීන් 500 සීමාව ඉක්මවයි!

එක් මරණයක් සමඟින් දෙවන දිනටත් වික්ටෝරියාවේ කොරෝනා රෝගීන් 500 සීමාව ඉක්මවයි!

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 510 ක් හමුව ඇත. එක් මරණයක් ද වාර්තා විය​.

මේ අනුව මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 4,697 කි.

ඊයේ දිනයේදී (16) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 55,476 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 43,993ක් ලබා දී තිබේ.