ලාංකිකයන්ට Credit / debit කාඩ් භාවිතය තහනම් කලාද ? ඇත්තම කථාව මෙන්න – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලාංකිකයන්ට Credit / debit කාඩ් භාවිතය තහනම් කලාද ? ඇත්තම කථාව මෙන්න

ලාංකිකයන්ට Credit / debit කාඩ් භාවිතය තහනම් කලාද ? ඇත්තම කථාව මෙන්න

විද්‍යුත් මුදල් මාරු කිරීමේ කාඩ්පත්, එනම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්, ඩෙබිට් කාඩ්පත් සහ අනෙකුත් වටිනාකම තැන්පත් කළ කාඩ්පත් භාවිතය පිළිබඳ කිසිදු නව සීමාවක් පණවා නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අවධාරණය කරනවා.

එවැනි කාඩ්පත් හිමියන් එම කාඩ්පත් භාවිත කරමින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නේවාසික පුද්ගලයින්ට කරන ඇතැම් විදේශ විනිමය ගෙවීම් සීමා කිරීමක් / තහනම් කිරීමක් සිදු කර ඇති බවට පණිවුඩ පැතිරයාම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කල නිවේදනයකයි මේ බව දැක්වෙන්නේ.

එම කාඩ්පත් හිමියන්ට ඔවුන්ගේ කාඩ්පත් භාවිත කරමින් පුද්ගලික ස්වභාවයේ ජංගම ගනුදෙනු සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නේවාසික පුද්ගලයින්ට ගෙවීම් සිදු කිරීමට අවසර ලබා දී ඇති බව එහි සඳහන්.

කෙසේවෙතත්, ඇතැම් බැංකු විද්‍යුත් මුදල් මාරු කිරීමේ කාඩ්පත් භාවිත කර ගනුදෙනු සිදු කිරීමේදී එම කාඩ්පත් අනිසි ලෙස භාවිත කිරීම වැළැක්වීම සහ එම බැංකුවල පවත්නා විදේශ විනිමය තත්ත්වය අනුව ගණුදෙනුවලට ප්‍රමුඛතාවය දීම සඳහා යම් සීමා හඳුන්වා දී ඇති බව නිරීක්ෂණය වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, විද්‍යුත් මුදල් මාරු කාඩ්පත් භාවිත කරමින් නිත්‍යානුකූලව ගෙවීම් සිදු කිරීමේදී යම් දුෂ්කරතාවයකට මුහුණපෑමට සිදු වේ නම් ඊට අදාළ බැංකුව සම්බන්ධ කර ගන්නා ලෙසත් විදේශ විනිමය සකසුරුවම් ලෙස භාවිත කරන ලෙසත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.