ලබන මස එන මොඩර්නා මාත්‍රා පළමුවෙන් 20 ත් 30 ත් අතර තරුණ තරුණියන්ට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලබන මස එන මොඩර්නා මාත්‍රා පළමුවෙන් 20 ත් 30 ත් අතර තරුණ තරුණියන්ට

ලබන මස එන මොඩර්නා මාත්‍රා පළමුවෙන් 20 ත් 30 ත් අතර තරුණ තරුණියන්ට

ලබන මාසයේදී ඔස්ටේ්‍රලියාවට පැමිණීමට නියමිත මොඩර්නා එන්නත් මාත්‍රා වයස අවුරුදු 20 ත් 30 ත් අතර තරුණ තරුණියන්ට පළමුවෙන් ලබාදීමට ෆෙඩරල් රජය තීරණය කර තිබේ.

එම එන්නතේ ක්‍රියාකාරීත්වයද ෆයිසර් එන්නතට සමානය.

අනතුරුව නොවැම්බර් – දෙසැම්බර් වනවිට වයෝවෘද්ධ පුද්ගලයන් සඳහාද මෙම එන්නත ලබාදීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.

පළමු අධියර යටතේ මොඩර්නා එන්නත් මිලියනයක් ඔස්ටේ‍රලියාවට ලැබීමට නියමිතයි.

දැනට මෙරට භාවිතයට ගන්නේ ෆයිසර් හා ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා එන්නත් පමණි.