ටස්මේනියා skilled visa වැඩසටහන ඇරඹෙයි / මෙවර වෙනස්කම් කිහිපයක්

ටස්මේනියා ප්‍රාන්තයේ skilled visa nomination program හෙවත් නිපුණතා වීසා වැඩසටහන ආරම්භ වී තිබේ.

එහිදී 190 වීසා ඛාණ්ඩය සඳහා 1,100 ක කෝටාවක් ද 491 වීසා ඛාණ්ඩය සඳහා 2,200 ක කෝටාවක් ද වෙන් කර ඇත.

ඉන් 500 ක් පමණ 2020/21 skilled visa අයදුම්පත් සඳහා භාවිතා කිරීමට අපේක්‍ෂා කෙරේ.

මෙවර වැඩසටහනට වෙනස්කම් කිහිපයක් හඳුන්වාදී ඇති අතර එම සියලු තොරතුරු පහතින් කියවිය හැකිය.

https://www.migration.tas.gov.au/news/2020-2021_program_year_update

 

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියා ධවතුන් නිවාස හදන ප්‍රදේශ බදු කාර්යාල වාර්තා හෙළි කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ධනවතුන් වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන ප්‍රදේශවලට අයත් postcodes සම්බන්ධයෙන් නව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Read More »