ප්‍රාන්ත සීමා කඩා වික්ටෝරියා ආවොත් $4957 ක දඩයක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ප්‍රාන්ත සීමා කඩා වික්ටෝරියා ආවොත් $4957 ක දඩයක්

ප්‍රාන්ත සීමා කඩා වික්ටෝරියා ආවොත් $4957 ක දඩයක්

ගතවූ පැය 24 තුළ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් කිසිදු කොවිඩ් ආසාධිතයෙකු වාර්තා වී නොමැත.

ඊයේ දිනය තුළ පරීක්ෂණ 20,723 ක් සිදුකර ඇති අතර ප්‍රාන්තය තුළ 18,597 දෙනෙකුට එන්නත් ලබාදී තිබේ.

මේ අතර ප්‍රාන්ත සීමා කඩකර පැමිණෙන ඕනෑම අයෙකුට ඩොලර් 4957 ක දඩයක් පැණවෙන බව වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත පොලිසිය අවධාරණය කර සිටී.

ඔවුන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ස්ථාන 06 කදී පොලිස් නිළධාරීන් 260 දෙනෙකු අනුයුක්ත කර ඇත.