සිංහල – හින්දු අලුත් අවුරුද්දට අගමැති මොරිසන්ගෙන් සුභ පැතුම් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සිංහල – හින්දු අලුත් අවුරුද්දට අගමැති මොරිසන්ගෙන් සුභ පැතුම්

සිංහල – හින්දු අලුත් අවුරුද්දට අගමැති මොරිසන්ගෙන් සුභ පැතුම්

සිංහල සහ හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන සිංහල සහ දමිළ වැසියන්ට අගමැති Scott Morrison සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබේ.

කොරෝනා වසංගතය හමුවේ 2020 වසරේදී මෙන්ම මේ වසරේදී ද සිංහල සහ හින්දු අලුත් අවුරුද්ද උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සැමරීමට නොහැකි වීම පිළිබඳව අගමැති මොරිසන් සඳහන් කර ඇත.

අගමැති Scott Morrison මෙවර සිංහල සහ හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් නිකුත් කළ සුබ පැතුම් පණිවිඩය :

COMMENTS