සිඩ්නි ජල ගැලීම් : සිරවී සිටින්නන් මුදාගැනීමට විශේෂ මෙහෙයුම් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සිඩ්නි ජල ගැලීම් : සිරවී සිටින්නන් මුදාගැනීමට විශේෂ මෙහෙයුම්

සිඩ්නි ජල ගැලීම් : සිරවී සිටින්නන් මුදාගැනීමට විශේෂ මෙහෙයුම්

සිඩ්නි නගරයේ ජල ගැලීම් හේතුවෙන් සිරවී සිටින්නන් මුදාගැනීමට විශේෂ මෙහෙයුම් මාලාවක් ආරම්භ වී තිබෙනවා.

මාර්ග රැසක් ජලයෙන් යටවී තිබීමයි ඊට හේතුව වන්නේ.

වැඩිහිටි නිවාසවල සිටින්නන් මුදා ගැනීමට ප්‍රමුඛතාවය දී තිබෙනවා.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයට බලපා ඇති ධාරාණිපාත වර්ෂා තත්වය ලබන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා පවතිනු ඇති බවටයි කාළගුණ අංශ අනතුරු අගවා සිටින්නේ.

COMMENTS