ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළත් නවතයිද ??? – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළත් නවතයිද ???

ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළත් නවතයිද ???

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා එන්නත භාවිතය ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ අත්හිටුවීමට මේ දක්වා කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බව ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිළධාරී පෝල් කෙලී පවසනවා.

ඔහු කියාසිටියේ දැනට ලැබී ඇති තොරතුරු අනුව එන්නත නතර කිරීමට තරම් අවශ්‍යතාවයක් පැණ නැගී නොමැති බවයි.

එන්නත ලබාදීම ආරම්භ කල මහා බි්‍රතාන්‍යයේ පුද්ගලයන් මිලියන 11 කට මේ වනවිට එන්නත ලබාදී ඇතත් කිසිදු රුධිර කැටි ගැසීමේ සිදුවීමක් වාර්තා වී නොමැති බව පෝල් කෙලී අවධාරණය කරනවා.

යුරෝපයේ රටවල් රැසක් මේ වනවිට ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා එන්නත භාවිතය අත්හිටුවා ඇති අතර ඊට එක්වූ නවතම රාජ්‍යය වන්නේ පෘතුගාලයයි.

COMMENTS