ඔස්ට්‍රේලියානු ශිෂ්‍ය ණය ලාභීන්ගෙන් අඩක් ණය ආපසු ගෙවීම පිළිබඳ අර්බුදයක

ශිෂ්‍ය ණය පොළිය ඉහළ දැමීමත් සමග ශිෂ්‍ය ණය ලාභීන්ගෙන් අඩක් පමණ ණය ආපසු ගෙවීම පිළිබඳ අර්බුදයකට පත්ව ඇතැයි සමීක්ෂණයක් අනාවරණය කරනවා.

Finder ආයතනය විසින් සිදුකරන ලද මෙම සමීක්ෂණයේදී හෙළිවී ඇත්තේ මුලු ණය ප්‍රමාණය ගෙවා අවසන් කිරීමට නොහැකිවනු ඇතැයි සියයට 14 ක් දැඩි කණස්සල්ලෙන් පසුවන බවයි.

සමස්ත රටම සැළකීමේදී 420,000 කට ආසන්න පිරිසක් එම ස්ථාවරයෙහි පසුවන බව සඳහන්.

තමන් ලබාගත් ණය මුලුමනින්ම ගෙවා අවසන් කිරීමට හැකිවනු ඇති බවට අදහස් පළකර ඇත්තේ සියයට 15 කට ආසන්න පිරිසක් පමණයි.

ඔස්ට්‍රේලියානු බදු කාර්යාල වාර්තා අනුව ඩොලර් 5,000 ත් 40,000 ත් අතර ණය ගෙන ඇති ශිෂ්‍ය ණයලාභින්ගේ ප්‍රතිශතය සියයට 11 ක්.

සියයට 03 කට ආසන්න පිරිසක් ඩොලර් 40,000 ත් ඩොලර් ලක්ෂයත් අතර ණය ගෙන ඇති බව සඳහන්.

වාර්ෂික පොළී සංශෝධන අනුව දැනට සියයට 3.9 ක් ලෙස පවතින ශිෂ්‍ය ණය පොළිය ලබන ජූනි මාසයේ සිට සියයට 7.1 දක්වා ඉහළ නැංවීමට නියමිතයි.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »