මෙල්බන් බක් මහ උළෙල 2023 පිළිබඳ විශේෂ රූපවාහිනී සාකච්ජාව – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බන් බක් මහ උළෙල 2023 පිළිබඳ විශේෂ රූපවාහිනී සාකච්ජාව

මෙල්බන් බක් මහ උළෙල 2023 පිළිබඳ විශේෂ රූපවාහිනී සාකච්ජාව

මෙල්බන් හි විශාලතම ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතික මංගල්‍ය පිළිබඳ විශේෂ රූපවාහිනී සාකච්ජාව :

VIDEO : https://web.facebook.com/auslankatvpage/posts/pfbid0d4bJADRCTrztVcvrnLRqTe5CDZdpuURRAZzBmthHouFRN1cHjiCUCCaYMj55bQm1l?__cft__[0]=AZWIejNRTlzfWBDEzi-4HCwx3nuABU7PZSKvb-M431NUKQpSrjYtG4yYZuDFUhAMC5FwaQZMf8giXp01-GBuI9yMnEjhA5kofYSaqL5gdE5tUAjogwcKPwD173-SoY2_PVMzwYzyuiavuyhDbVt_vGz9-CmSehLc0Vsbl9b-96GqbdpSFRFxdy3su0fFnXhdE2o&__tn__=%2CO%2CP-R

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතදී පවත්වන දැවැන්තම බක්මහ උළෙලක් වන මෙල්බන් බක් මහ උළෙල වසර 03 කට පසු මෙවර සංවිධාන කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් මෙවර මෙල්බන් බක් මහ උළෙල සංවිධාන කර ඇත්තේ 27 වරටයි.

කොවිඩ් වසංගත තත්වය හේතුවෙනුයි පසුගිය වසර 03 තුළදී එය නොපවත්වනු ලැබුවේ.

මෙවර බක්මහ උළෙල අ⁣ප්‍රේල් මස 2 වෙනි ඉරුදින දවස පුරා Dandenong showgrounds හිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ඒ සඳහා මෙවර මාධ්‍ය අනුග්‍රහය සැපයීමට ඔස්ට්‍රේලියාවේ අංක එකේ ශ්‍රී ලාංකික මාධ්‍ය ජාලය වන Ausලංකා TV / Ausලංකා Radio ප්‍රමුඛ Ausලංකා මාධ්‍ය ජාලයද අත්වැල් බැඳගෙන සිටිනවා.

මෙවර බක්මහ උළෙලට අති විශාල පිරිසක් සහභාගී වනු ඇති බවයි සංවිධායකයන් පවසන්නේ.

සෑම වයස් කාණ්ඩයකටම සහභාගී විය හැකි තරග ඉසව් ගණනාවකින් සහ ජනක්‍රීඩා රැසකින් මෙවර මෙල්බන් බක් මහ උළෙල සමන්විත වනු ඇති.

COMMENTS