වික්ටෝරියා Skilled වීසා ගැන විශේෂ දැනුම්දීමක්

2022-23 මූල්‍ය වර්ෂයට අදාළව වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ 190 සහ 491 වීසා කෝටාවලට අදාළ තොරතුරු කිහිපයක් ප්‍රාන්තයේ ආගමන කටයුතු දෙපාර්තම්න්තුව විසින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර තිබෙනවා.

පසුගිය අගෝස්තු 31 වන විට 190 වීසා කාණ්ඩය සඳහා ලැබී ඇති ROI සංඛ්‍යාව 14,202 ක්.

ඉන් 377 දෙනෙකුට නිර්දේශ ලබා දී තිබෙනවා.

190 යනු මෙරට ස්ථිර පදිංචිය සෘජුවම ලබාදෙන වීසා බලපත්‍රයක්.

2022-23 මුල්‍ය වර්ෂය සඳහා වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ 190 වීසා සඳහා 9,000 ක කෝටාවක් වෙන් කර ඇති අතර එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 6,000 ක වැඩි වීමක්.

අගෝස්තු 31 වනදා වන විට, වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ 491 වීසා කාණ්ඩය සඳහා ROI 4,734 ක් ලැබී තිබුණා.

එයින් 35 දෙනෙකුට නිර්දේශ ලබා දී අවසන් බවයි වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ආගමන කටයුතු දෙපාර්තම්න්තුව සඳහන් කරන්නේ.

2022-23 මුල්‍ය වර්ෂය සඳහා වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ 491 වීසා සඳහා 2,400 ක කෝටාවක් වෙන් කර ඇති අතර එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 1,900 ක වැඩි වීමක්.

491 වීසා කාන්ඩයෙන් මෙරට ප්‍රාදේශීය කලාපයක වසර 05 ක පූර්ණ කාලීන රැකියා කිරීමට අවසර හිමිවන අතර ස්ථිර පදිංචිය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබනු ඇති.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ හිම ක්‍රීඩා කලාප විවෘත කිරීම ඇරඹේ

ප්‍රමාණවත් හිම පතනයන් නොලැබීම හමුවේ විවෘත කිරීම ප්‍රමාද වූ ඔස්ට්‍රේලියාවේ හිම ක්‍රීඩා කලාප මහජනතාව වෙනුවෙන් විවෘත කිරීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Read More »

රක්ෂණ වාරික ගෙවීම ඔස්ට්‍රේලියානු රියදුරන්ගේ ප්‍රධානතම ගැටලු අතරට

රක්ෂණ වාරික ගෙවීම ඔස්ට්‍රේලියානු රියදුරන් මුහුණදෙන ප්‍රධානතම ගැටලුවක් බවට පත්වි ඇතැයි නවතම සමීක්ෂණයක් අනාවරණය කරනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ගුරුවරුන්ට $ දහස් ගණනක මුදල් සහනාධාරයක්

දුෂ්කර හෝ ප්‍රාදේශීය කලාපවල සති 03 ක පුහුණුව සම්පූර්ණ කිරීමට කැමති පුහුණු ගුරුවරුන්ට ඩොලර් දහස් ගණනක මුදල් සහනාධාරයක් දීමට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »
AUS LANKA RADIO

LIVE : Ausලංකා රේඩියෝ උදාසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සජීවීව දැන්

ඔස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන ඔබ අද දිනය ආරම්භයේ දැනගතම යුතු ප්‍රවෘත්ති ඇතුළත් Aus ලංකා රේඩියෝ උදාසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට දැන් සවන් දෙන්න.

Read More »