නි. කථානායක තෝරන ඡන්දය ඇරඹේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නි. කථානායක තෝරන ඡන්දය ඇරඹේ

නි. කථානායක තෝරන ඡන්දය ඇරඹේ

නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරයට සුදුස්සෙකු තෝරා ගැනීම සඳහා වන ඡන්ද විමසීම ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විසින් අජිත් රාජපක්ෂගේ නම යෝජනා කරනු ලැබුවා.

ප්‍රධාන විපක්ෂය වන සමගි ජන බලවේගය විසින් යෝජනා කලේ රෝහිණී කුමාරි විf–රත්න ගේ නමයි.

ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීම අනවශ්‍ය බවට මන්ත්‍රීවරුන් රැසක් අදහස් පළකලද කථානායකවරයා තීරණය කලේ ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමටයි.

එය මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

COMMENTS