අගමැති සහ විපක්ෂ නායක අතර පළමු මුහුණට මුහුණ විවාදය අද – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අගමැති සහ විපක්ෂ නායක අතර පළමු මුහුණට මුහුණ විවාදය අද

අගමැති සහ විපක්ෂ නායක අතර පළමු මුහුණට මුහුණ විවාදය අද

මෙවර ෆෙඩරල් මැතිවරණයට සමගාමීව අගමැති ස්කොට් මොරිසන් සහ විපක්ෂ නායක ඇන්තනී ඇල්බනීස් අතර පැවැත්වෙන පළමු මුහුණට මුහුණ විවාදය අද පැවැත්වෙනවා.

රාත්‍රී 07 ට බ්‍රිස්බන් හිදීයි එය පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ.

තෝරාගත් නරඹන්නන් 100 දෙනෙකුද මීට සහභාගීවනවා.

මෙහිදී ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයීමටද අගමැතිවරයාට සහ විපක්ෂ නායකවරයාට සිදුවනු ඇති.

https://www.skynews.com.au/australia-news/politics/scott-morrison-and-anthony-albanese-to-go-headtohead-at-the-peoples-forum-debate-hosted-by-sky-news-australias-kieran-gilbert/news-story/01069bdb246c0e00244279ec56d87a7d

COMMENTS