අවසාන මාස 06 තුළ Coles ශුද්ධ ලාභය අඩුවෙයි

කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ තමන්ට ඩොලර් මිලියන 150 ක පමණ අමතර පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවූ බව Coles සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලය අද නිවේදනය කලා.

සැපයුම් ජාල අඩාලවීම – සේවකයන් හුදකලා කිරිම ඇතුලු කරුණු රැසක් ඊට බලපා ඇති බව සඳහන්.

අවසාන මාස 06 තුළ සිය ආදායම ඩොලර් බිලියන 21 කට ආසන්න වී ඇතත් ශුද්ධ ලාභය ඩොලර් මිලියන 549 දක්වා අඩුවී ඇති බවයි මෙහිදී සඳහන් කෙරුණේ.

මේ අනුව සිය ඉදිරි මෙහෙයුම් ගණනාවක් සේවකයන්ගෙන් තොරව ස්වයංක්‍රීය ආකාරයට සිදුකිරිම කෙරෙහි අවධානය යොමුවී ඇති බවද Coles නිකුත් කල නිවේදනයක සඳහන්.

https://www.9news.com.au/national/coles-half-year-results-supermarkets-profit-hit-by-150-million-dollars-covid-19-costs/31742613-5295-436c-9e98-eeb8da3c9889