වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ඊයේ කොවිඩ් ආසාධිතයන් 1,890 ක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ඊයේ කොවිඩ් ආසාධිතයන් 1,890 ක්!

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ඊයේ කොවිඩ් ආසාධිතයන් 1,890 ක්!

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 1,890 ක් හමුව ඇත. මරණ 5ක් ද වාර්තා විය​.

මේ අනුව මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 18,342 කි.

ඊයේ දිනයේදී (09) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 74,105 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 39,861ක් ලබා දී තිබේ.

අවදානම් ස්ථාන ලැයිස්තුව මෙතනින්-

https://www.coronavirus.vic.gov.au/case-alerts-public-exposure-sites