12 ට වැඩි සියල්ලන්ට ෆයිසර් අනුමත කල ඔස්ටේ්‍රලියාවේ පළමු ප්‍රාන්තය මෙන්න – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

12 ට වැඩි සියල්ලන්ට ෆයිසර් අනුමත කල ඔස්ටේ්‍රලියාවේ පළමු ප්‍රාන්තය මෙන්න

12 ට වැඩි සියල්ලන්ට ෆයිසර් අනුමත කල ඔස්ටේ්‍රලියාවේ පළමු ප්‍රාන්තය මෙන්න

වයස අවුරුදු 12 ට වැඩි සියල්ලන්ට ෆයිසර් එන්නත ලබාදීම අනුමත කල ඔස්ටේ්‍රලියාවේ පළමු ප්‍රාන්තය බවට දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියාව පත්ව තිබෙනවා.

මේ අනුව වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි ජනතාවට පවා එම එන්නත සුදුසු බවයි ප්‍රාන්ත අගමැති ස්ටීවන් මාර්ෂල් ඇඩිලේඩ් නුවර අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී නිවේදනය කලේ.

ලබන සඳුදා සිට අවුරුදු 12-15 අතර ළමුන්ට මෙන්ම අවුරුදු 60 ට වැඩි සියල්ලන්ට ෆයිසර් එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකි බවද ඔහු සඳහන් කලා.

දැනට දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක් කර ඇති සංඛ්‍යාව සියයට 40 කි.

ඉන් බහුතරයට ලබා දී ඇත්තේ ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා එන්නතයි.